MojMaznacik.sk

Nákupný košík

[ ... ] Položky
Zaplatiť
VirtueMart
Váš košík je prázdny
Úvod Obch. podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky mojmaznacik.sk

1. Spôsob objednávania

2. Povinnosti predávajúceho

3. Povinnosti kupujúceho

4. Ceny tovaru

5. Dodacie podmienky

6. Termín dodania

7. Spôsob dodania

8. Spôsob platby

9. Poštovné

10. Zrušenie objednávky

11. Reklamácie

1. Spôsob objednávania

1. Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ Vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , kde uvediete všetky náležitosti tovaru a Vaše kontaktné údaje.

2. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári.

3. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru.

4. Po zaslaní objednávky vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.

2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.

4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

5. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.

2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

3. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Ceny tovaru

1. Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru vrátane 20% DPH.

2. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

3. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

4. Poštovné bude dohodnuté podľa veľkosti a vašej voľby objednávky a prípadne pridané k cene tovaru.


5. Dodacie podmienky

1. Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme buď jednorazovo, to znamená, že ak niektorý z objednaných tovarov nemáme, pošleme len ostatné objednané produkty (na čo vás vopred upozorníme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, preto je dôležité v objednávkovom formulári vypísať vždy e-mailovú adresu, aj telefónne číslo), alebo Vám môžeme zásielku zdržať kým nebude Váš tovar k dispozícii o čom vás budeme tiež informovať prostredníctvom Vašich uvedených kontaktov.

6. Termín dodania

1. Dodacia lehota je od 2-4dní, ak je tovar skladom, najneskôr do 2 týždňov po obdŕžaní objednávky, v prípade, že tovar nemáme na sklade, na čo bude zákazník vopred upovedomený.

2. Ak zásielku neobdŕžite po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne e-mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

3. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie.

4. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky...).

5. Ak si objednáte tovar, ktorý sme počas Vášho objednávania vypredali, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahli z predaja, okamžite po zistení tejto skutočnosti vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky).

7. Spôsob platby

Prevodom na účet

1. Zákazníkovi bude zaslaná zálohová faktúra, na ktorej budú údaje o tovare, celkovej sume a o účte, na ktorý je treba zálohovú faktúru uhradiť.

2. Zálohovú faktúru treba uhradiť pod správnym variabilným symbolom a do dátumu uvedeného na faktúre ako Dátum splatnosti. Po pripísaní úhrady na účet, bude tovar zaslaný zákazníkovi.

3. Zákazník môže na úhradu zálohovej faktúry použiť bankový prevod alebo priamy vklad na účet v banke. Pri dodaní tovaru už neplatí žiadnu inú sumu.

Na dobierku

1. Zákazník platí za objednaný tovar pri dodaní tovaru priamo na pošte pri preberaní balíka.

8. Spôsob dodania

1. Objednaný tovar zasielame poštou.

2. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Pri objednávkach zo zahraničia, si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.

9. Poštovné

1. Poštovné je pri zásielkach na dobierku jednotné 3,00 Eur.

2. Pri platbe vopred na účet pri objednávke v hodnote nižšej ako 20 Eur je poštovné 1,50 Eur.

3. Pri platbe vopred na účet pri objednávke v hodnote 20 Eur a viac je POŠTOVNÉ ZDARMA !!!

4. Objednávky mimo Slovenska, alebo vo väčších rozmeroch, prípadne s použitím kuriéra budú mať poštovné konkretizované pri každej objednávke prostredníctvom kontaktu s objednávateľom.

5. Pri objednávke do iných krajín poštovné vypočítavame individuálne podľa jednotlivých zón štátov, do ktorých zásielku posielame.

10. Zrušenie objednávky

1. Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke.

2. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 12 hodín.

Podmienky zrušenia objednávky

1. Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu.

2. Zrušenie nám zašlite na e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

11. Reklamácie

1. Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená.

2. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

3. Na už prijaté poškodené zásielky, reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. Veľmi často sa totiž stáva, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou.

Záručná doba

1. Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov.

2. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

3. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

1. Preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania(nie vlastným pričinením alebo spôsobené bežným opotrebovaním).

Reklamácia sa nevzťahuje na:

1. Chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru(napr. pri nesprávnom praní, nevhodnom manipulovaní, alebo z dôsledku opotrebovania, spôsobeného bežným používaním)

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu.

3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie

1. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

2. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

3. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru.

4. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

5. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

6. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.